Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden richt zich op kinderen uit minimagezinnen in dertien Zuid-Hollandse gemeenten. Ouders, verzorgers, docenten of intermediairs kunnen voor deze kinderen materiële voorzieningen aanvragen via de website www.elkkinddoetmee.nl, zodat zij een eerlijke kans krijgen en volwaardig mee kunnen doen in onze maatschappij.

U kunt bij Stichting Leergeld een Sport of Cultuuractiviteit voor een kind aanvragen als de aanvraag voldoet aan onderstaande voorwaarden:
- Het kind is 4 tot en met 17 jaar oud
- Het kind zit op de basis- of middelbare school
- U bent ouder, wettelijke voogd of verzorger van één of meer schoolgaande kinderen
- Het inkomen van de ouder(s) is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm of er zijn aantoonbare, hoge schulden
- U en uw kind beschikt over de ZoetermeerPas

Gelden alle bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u via de website van Elk kind doet mee het aanvraagformulier invullen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar info@elkkinddoetmee.nl.E-mailen
Bellen
Map
Instagram