M/M Gedragsregels

De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders in concrete situaties.
E-mailen
Bellen
Map
Instagram